7 ขั้นตอนสู่การนอนอย่างพระอรหันต์


อ่านจากลิงค์ข้างล่างก่อนก็ได้นะครับ

http://talk.mthai.com/topic/62108

นอนสมาธิ


ใครอยากนอนสมาธิ เอาวิธีผมไปใช้ได้นะครับ สบาย มีสติกำหนด เวลานอนไม่หลับอีกต่างหาก

1. นอนหงาย แขนแนบข้างลำตัว ขายืดตรง เอาแบบสบาย สูดลมหายใจเข้า ไปที่ศูนย์กลางกาย เหนือสะดือ 2 นิ้ว หรือพูดแบบง่าย ๆ คือ ท้อง กักลมไว้ที่ท้อง นาน ๆ ยิ่งนานยิ่งดี เหมือนปล่อยลมเข้าไปในท้อง แล้วกระจายทั่วขา ทั่วลำตัว ทั่วแขน ทั่วศีรษะ เรียกว่า ให้ลมเข้าทุกอนู ทั่วร่างกาย หากไม่ไหว ให้ผ่อนลมช้า ๆ หายใจออก แล้วหยุด ตั้งใหม่ ทำไปเรื่อย ๆ จนรู้สึกว่า ร่างกายเหมือนมีลมเต็มทั่วร่างกาย แล้วหายใจปกติ ให้สติกำหนดรู้ลมว่า หากอยู่ที่ท้อง เวลาท้องพอง ก็กำหนดว่า พอง เวลาท้องยุบ ก็กำหนดว่า ยุบ กำหนดเช่นนี้ไป หากเวลา ลมมาอยู่ที่ กลางหน้าอก หรือบริเวณ ลิ้นปี่ ก็ให้กำหนดว่า พอง ยุบ บริเวณ ลิ้นปี่ และหากลมมาอยู่ที่ปลายจมูก เข้า-ออก ให้กำหนดเวลาเข้า ว่า เข้า เวลาออก ว่า ออก หากกำหนดลมไม่ได้ เนื่องจากเบามาก เห็นเป็น ดวงใส ๆ ให้รู้ว่า เห็น หรืออาจจะบอกว่า เห็นหนอ และหากเห็นแล้ว มีการพิจาณา สังเกตว่า หมุนเป็นเกลียว เวียนขวา ก็ให้รู้ว่า เวียนขวา หรือเวียนซ้าย ก็ให้รู้ว่า เวียนซ้าย หากหายไป ก็ให้รู้ว่า สิ่งนี้ ไม่เที่ยง เกิด ดับ ไปตามวาระกาล เพราะจิตไม่เที่ยง

2. เปลี่ยนท่านอน นอนหงาย แต่กางแขนออก ทั้งสองข้าง ขายืดตรง ให้อยู่ในท่าที่สบาย แล้ว สูดลมเข้าไป กักลมไว้ที่ท้อง ทำเช่นเดียวกับข้อ 1

3. เปลี่ยนท่านอน นอนหงาย แต่นำแขนทั้งสองข้าง ขึ้นไปประสานกันที่เหนือศีรษะ ให้อยู่ในท่าที่สบาย แล้ว สูดลมเข้าไป กักลมไว้ที่ท้อง ทำเช่นเดียวกับข้อ 1 ทำไปเรื่อย ๆ หลับเมื่อไหร่ ก็ปล่อยให้หลับไปเลยครับ

เขียนบทความโดย
พงศักดิ์ จรัสวราวัฒน์
โทร. 0823624495