10 อันดับผลไม้ที่มีสารต้านมะเร็งสูง

10อันดับผลไม้ต้านอนุมูลอิสระ

10 อันดับผลไม้ที่มีสารต้านมะเร็งสูง
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. มะม่วงน้ำดอกไม้สุก
2. มะเขือเทศราชินี
3. มะละกอสุก
4. กล้วยไข่
5. มะม่วงยายกล่ำ
6. มะปรางหวาน
7. แคนตาลูปเนื้อเหลือง
8. มะยงชิด
9. มะม่วงเขียวเสวยสุข
10.สับปะรดภูเก็ต
(ที่มา:- กรมอนามัยวิจัย 10 ผลไม้ที่มีสารต้านมะเร็งสูง)