ปัสสาวะบอกโรค

ปัสสาวะบอกโรค

1. น้ำปัสสาวะปกติ - มีสีเหลือง
2. ดื่มน้ำน้อย - อาจมีสีเหลืองเหมือนน้ำชาแก่
3. น้ำปัสสาวะเหลืองมากเหมือนขมิ้น - ตับอาจมีปัญหา
4. น้ำปัสสาวะขุ่นขาว - แสดงว่าติดเชื้อ
5. น้ำปัสสาวะเป็นเลือด - อาจเป็นนิ่ว ไตอักเสบหรือมะเร็ง (เลือดเน่า)
6. น้ำปัสสาวะสีดำ - เป็นปัญหาที่เม็ดเลือดแตก อาจเกิดจากมาลาเรียหรือแพ้ยา
7. ถ้าน้ำปัสสาวะมีน้ำตาลออกมาด้วย - เป็นเบาหวาน
8. ถ้าน้ำปัสสาวะมีไข่ขาวออกมา - เป็นไตวาย
9. ถ้าตั้งน้ำปัสสาวะทิ้งไว้ เห็นตะกอนเป็นสีชมพูอ่อน - แสดงว่ามีกรดยูริคมาก (โรคเก๊า)
10. คนปกติควรปัสสาวะไม่น้อยกว่า 400 cc. ต่อวัน

*นิ่วเกิดจากสารสำคัญ 3 ตัว คือ แคลเซียม อ๊อกซาเลท และกรดยูริค (ยูริคแอซิด)

*ข้อมูลจากหนังสือเวชกรรมไทย ฉบับ รศ. 227 (พ.ศ.2557) โดย สุชิน พรวิศวารักษกูล