คาถาบูชาหลวงปู่ใหญ่

(ตั้งนะโม 3 จบ)

โล กุตตะโร จะมหาเถโร

อะหัง วันทามิ ตังสะทา

โอม อุอะมะ นะโมพุทธายะ

ยะ ธะ สุมังฯ

พระคาถาปรารถนาความสำเร็จ

ของหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร