โปรเจ็กต์โรงเลี้ยงสุนัข (น้องหมา) โซล่าเซลล์ระบบออฟกริด 2.4kW ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี / 26 ธ.ค. 2558

โรงเลี้ยงน้องหมาพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเลี้ยงหมาพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โซล่าชาร์จเจอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่โกลแบต พลังงานแสงอาทิตย์ โกแบต แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์