อินเวอร์เตอร์ Hybrid

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด

2KVA / 1.6KW = 15,550 บาท
3KVA / 2.4kw = 16,850 บาท
4KVA / 3.2KW = 25,500 บาท
5KVA / 4KW = 32,500 บาท